Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Tafsiran Keputusan Ujian.

Beban yang dibenarkan ke atas kelompok cerucuk hendaklah diperolehi dengan menggunakan factor keselamatan yang sesuai pada beban ultima yang ditentukan dari ujian beban. Faktor keselamatan terutamanya digunakan untuk mengambil kira kemungkinan mendapan akibat dari konsolidasi. Faktor keselamatan antara 3-6 hendaklah digunakan bergantung kepada kekuatan tanah. Sebagai panduan, faktor keselamatan 3 hendaklah digunakan kepada tanah yang mempunyai kekuatan yang sederhana.JADUAL 1

a) Butir-butir kontrak.
b) Jenis cerucuk.**
c) Nombor rujukan cerucuk (lokasi).
d) Dimensi muka keratan nominal atau diameter.
e) Panjang cerucuk bentuk dulu.
f) Tarikh dan masa permulaan dan penyiapan dan melantak semula cerucuk.
g) Aras tanah pada permulaan pemasangan cerucuk.
h) Aras pemotongan cerucuk.
i) Jenis, berat, jarak jatuh dan keadaan mekanik penukul dan maklumat setaraf untuk lain-lain alat.
j) Bilangan dan jenis pengalas yang digunakan dan keadaan pelapik yang digunakan semasa melantak cerucuk.
k) Log melantak cerucuk.*
l) Set cerucuk dalam mm bagi satu lantakan atau bilangan lantakan bagi setiap ketelusan 25 mm.*
m) Jika perlu, set-set diambil pada tempoh-tempoh masa, semasa lantakan.*
n) Jiak perlu, mampatan sementara pada tanah dan cerucuk dari masa pertambahan rintanganyang nyata sehingga cerucuk mencapai aras yang muktamad.*
o) Semua maklumat berkenaan dengan halangan, kelewatan dan lain-lain gangguan pada perjalanan kerja.*

Nota:
**Contoh:
• Konkrit tuang dulu
• Kayu atau bakau.
• Tegak atau condong.
• Mampatan atau tegangan.
• Cerucuk tanggung geseran atau tanggung hujung atau kedua-duanya.

*Tidak dipakai untuk cerucuk bakau.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin