Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Ujian Kekuatan.


Pada amnya 6 kiub ujian hendaklah disediakan dari 3 contoh dimana 2 kiub di ambil dari setiap contoh untuk setiap hari kerja konkrit dilaksanakan. Walaubagaimanapun jika campuran atau kuantiti atau mutu bahan-bahan kandungannya diubah, P.P boleh mengarahkan kiub-kiub tambahan dibuat dengan cara yang sama. Kesemua kiub hendaklah di tanda dengan jelas tarikh tuangan dan nombor sirinya dengan cat yang tidak luntur. Satu rekod hendaklah disediakan untuk mengenal pasti setiap kiub tarikh dan nombor sirinya yang berkaitan dengan bahagian kerja dari mana kiub tersebut diambil. 3 kiub satu dari setiap contoh hendaklah diuji pada hari ketujuh dan 3 kiub yang lain pada hari ke 28. Kekuatan kiub itu hendaklah dikira dari beban maksimum yang ditanggung oleh kiub ketika gagal menaggung beban tersebut.

Kekuatan sesuai yang diperlukan boleh dikira memuaskan jika kekuatan bagi ketiga-tiga kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan, atau jika kekuatan purata bagi ketiga-tiga kiub itu tidak kurang daripada kekuatan kiub yang telah ditentukan dan perbezaan di antara kekuatan maksimum dan minimum hendaklah tidak melebihi 20% dari kekuatan purata tersebut.
Jika ujian pada hari ke 7 itu tidak mencapai kekuatan yang dikehendaki, P.P berhak memberhentikan kerja konkrit sehingga kiub-kiub lebihan yang lain diuji pada hari ke 28.
Jika keputusan ujian pada hari ke 28 tidak mencapai kekuatan yang dikehendaki, P.P akan menentukan tindakan yang akan di ambil terhadap bahagian-bahagian konkrit dari mana kiub-kiub ujian itu diambil, termasuklah kemungkinan meroboh terus bahagian-bahagian tersebut. Kontraktor jika diarah oleh P.P hendaklah mengambil contoh-contoh teras dari bahagian konkrit yang telah keras, dan hendaklah menjalankan ujian kekuatan dan segala perbelanjaannya untuk pencontohan, pengujian dan kerja-kerja pemulihan hendaklah ditanggung oleh kontraktor sendiri tidak kira samada ujian-ujian tersebut membuktikan struktur tersebut dalam keadaan baik atau selainnya.

Kekuatan yang dikehendaki untuk campuran nominal hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam jadual berikut:

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin