Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Ujian Untuk Konsistensi.

Semasa kerja konkrit dijalankan, ujian-ujian upaya kerja campuran hendaklah dijalankan 2 kali sehari dan ujian tambahan adalah perlu, apabila terdapat bahan-bahan atau nisbah-nisbah campuran diubah atu apabila diarah oleh P.P.Ujian-ujian hendaklah terdiri dari samada ujian turun atau ujian faktor padat seperti yang diterangkan did lam B.S 1881.

Jarak turun hendaklah seberapa kurang dan faktor padat seberapa rendah seperti yang boleh dipraktikkan selaras dengan kecekapan kerja dan kepadatan penuh campuran konkrit di dalam acuan dengan menggunakan cara-cara memadat yang ditentukan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin