Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Membancuh Konkrit.

Konkrit hendaklah dibancuh dalam alat bancuh yang mempunyai muatan cukup, yang mematuhi kehendak-kehendak B.S 1305, dan mempunyai corong tuang punggah yang dilengkapi dengan kuasa untuk mendongak atau sebarang jenis alat bancuh yang diluluskan oleh P.P. Alat bancuh hendaklah dilengkapkan dengan tangki sukatan air jenis automatic dan dipasang dengan alat pengunci untuk menentukan kadar alir. Kuantiti air yang dicampur kepada tiap-tiap kelompok di dalam alat bancuh hendaklah disukat dengan teliti, di dalam kuantiti air hendaklah diluluskan terlebih dahulu oleh P.P dan hanya boleh diubah dengan kelulusannya. Pembancuhan hendaklah diteruskan sehingga terdapat agihan seragam, dan jisimnya seragam pada warna dan konsistensi, mas pembancuhan hendaklah tidak kurang dari 2 minit atau lebih dari 5 minit, setelah semua bahan-bahan bancuhan dimasukkan ke dalam alat bancuh.

Pembancuhan dengan tangan hanya boleh dibenarkan untuk kuantiti konkrit yang sedikit dan akan digunakan untuk tujuan tertentu sahaja dan sekiranya pembancuhan dengan tangan digunakan, 10% simen tambahan hendaklah ditambah kepada pengkadaran-pengkadaran yang ditentukan seperti jadual sebelumnya.

Sebarang konkrit yang tidak digunakan dalam tempoh 45 minit dari bancuhan pertama hendaklah dibuang.

Bahan tambah seperti pemudah adun atau bahan keras cepat, hendaklah tidak digunakan tanpa kelulusan P.P terlebih dahulu.

Mengangkut Dan Menuang Konkrit

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin