Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

KERJA PENGGALIAN.

Kehendak Am.

Kerja ini hendaklah meliputi semua kerja penggalian yang dikehendaki di dalam lingkungan had kerja yang telah ditetapkan. Ianya hendaklah termasuk kerja penggalian dan penggunaan yang bersesuaian dan pemunggahan atau pembuangan kesemua bahan yang telah digali dan membina, membentuk dan mengemaskan semua kerja penggalian untuk keseluruhan kerja tersebut dengan mematuhi pelan-pelan dan spesifikasi ini.
Kerja penggalian ini hendaklah diselenggarakan mengikut cara dan peraturan sepertimana yang diluluskan oleh P.P kontraktor hendaklah bertanggungjawab bagi mematuhi semua undang-undang kecil dan peraturan berhubung dengan kerja tanah.
Bagi tujuan tender ini, kontraktor tidak dikehendaki memperuntukkan sebarang kos tambahan untuk kerja menggali batu dan semua kerja penggalian dalam kontrak ini hendaklah dianggap tidak mengandungi batu.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin