Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Air Dan Kuasa Elektrik.

Kontraktor hendaklah mengadakan dan menyenggara semua bekalan air. Lampu dan tenaga elektrik yang diperlukan untuk keunaan di dalam kerja-kerja dan hendaklah membayar semua kos, sewaan dan caj-caj berhubung dengannya dan hendaklah membenarkan semua sub-kontraktor menggunakannya dengan percuma.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin