Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Pengawasan.

Kontraktor hendaklah mengadakan semua pengawasan dan pemasangan lampu-lampu yang perlu pada setiap masa untuk keseluruhan tempoh kerja.

Jagaan Dan Perlindungan.

Kontraktor hendaklah mengadakan dan menyenggarakan segala yang perlu untuk memberi perlindungan sewajarnya ke atas bahan-bahan dan kerja dari sebarang kerosakan oleh cuaca, kelalaian atau selainnya. Sebarang kerosakan yang berlaku hendaklah diperbaiki mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin