Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Contoh Dan Pengujian Batu Baur.

Cara pencontohan dan banyaknya batu baur yang hendak diperuntukkan untuk ujian hendaklah mengikut Bahagian 2 hingga 6 dalam Piawaian Malaysia M.S 7.5. contoh-contoh batu baur halus dan kasar hendaklah disimpan di tapak bina dan digunakan sebagai perbandingan terhadap mutu keseluruhannya batu baur yang dihantarkan ke tapak bina sepanjang masa kerja dijalankan. Ujian-ujian yang hendakl dijalankan ke atas batu baur hendaklah mengikut sepertimana yang ditentukan sebelum ini. P.P mungkin memerlukan ujian-ujian selanjutnya dijalankan ke atas contoh-contoh batu baur yang dihantar ke tapak dari masa ke semasa. Ujian-ujian tersebut hendaklah dijalankan oleh P.P atau wakilnya. Sekiranya sesuatu contoh gagal memenuhi mana-mana ujian, P.P boleh mengikut budi bicaranya samada menolak kelompok batu baur dari mana contoh tersebut diperolehi, mengarahkan supaya ianya dibasuh atau ditapis atau membenarkan ianya digunakan dengan pindaan kepada kadar campuran konkrit yang telah ditentukan. Mana-mana kelompok batu baur yang tidak diluluskan oleh P.P hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dengan serta merta.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin