Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Alat-Alat Kerja Ukur.

Kontraktor hendaklah mengadakan khas untuk kegunaan P.P dan kakitangannya semua alat-alat kelengkapan dan tukang rantai apabila diperlukan untuk menyemak ketepatan pemancangan tanada. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepanjang tempoh kontrak ke atas segala alat kelengkapan dan tukang rantai hendaklah menentukan bahawa semua alat dan kelengkapan adalah pada setiap masa dijaga dalam keadaan dan larasan yang baik.
Alat-alat di atas hendaklah menjadi hak milik kontraktor setelah kontrak siap.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin