Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Telefon Untuk Pegawai Penguasa.

Kontraktor hendaklah mengadakan telefon khas untuk kegunaan P.P berhubung dengan penyeliaan dan pentadbiran kontrak, dan membayar semua kos pemasangan, sewa dan caj-caj panggilan. Kontraktor hanya boleh menggunakan telefon dengan kebenaran P.P.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin