Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Tarah Dan Tambun Ke Paras Yang Dibentuk

Kehendak Am.

Kawasan-kawasan untuk bangunan, tanah lapang, padang, jalan dan lorong hendaklah ditarah dan ditambun ke paras yang dibentuk dan dicerunkan sepertimana yang ditunjuk dalam pelan-pelan. Tebing-tebing hendaklah dirapi dan dibentuk mengikut susuk sepertimana yang ditunjuk di dalam pelan-pelan atau sepertimana yang diarah. Semua parit, kolam dan perigi yang hendak dikambus hendaklah terlebih dahulu digaliuntuk mengeluarkan tanah-tanah lembik dan jika diarahkan oleh P.P, semua bahan-bahan yang digali hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dan semua lekukan termasuk lubang-lubang akibat daripadapembuangan akar-akar pokok hendaklah dikambus dengan bahan-bahan tambun yang diluluskan dan hendaklah dipadatkan dengan sempurna. Sekiranya bahan-bahan tambun yang diperolehi di tapak bina tidak mencukupi, kontraktor hendaklah mendapat bahan tambun dari punca lain dengan perbelanjaannya sendiri.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin