Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Penggunaan Bahan Letupan.

Kontraktor tidak dibenar menggunakan sebrang bahan letupan untuk tujuan penggalian atau lain-lain tujuan dalam apa-apa keadaan sekalipun di dalam kerja ini tanpa kelulusan bertulis daripada P.P. Didalam keadaan dimana P.P tidak dapat memberi kelulusan atas apa-apa sebab jua pun, kontraktor hendaklah menjalankan kerja dengan cara lain.
Dimana kelulusan bertulis diberi oleh P.P membenarkan penggunaan bahan letupan, kontraktor hendaklah mematuhi sepenuhnya segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak berkuasa yang tertentu mengenai penggunaan bahan letupan.
Walau apa jua cara yang akhirnya diluluskan oleh P.P dan digunakan oleh kontraktor, tuntutan tambahan tidak akan dilayan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin