Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Sepatu Cerucuk.

Jenis sepatu cerucuk yang akan digunakan hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan mematuhi perkara berikut dimana berkenaan:
o Sepatu besi tuangan yang dikerakan melalui proses penyejukan segera sepertimana yang digunakan untuk membuat tuangan besi kelabu mematuhi piawaian British B.S 1452. Gred 10.
o Keluli sederhana mematuhi B.S 4360. Gred 50B.
o Keluli tuangan mematuhi B.S 3100. Gred A.

Pensekak keluli sederhana yang dibentuk bersama sepatu cerucuk hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Sepatu cerucuk untuk kegunaan dalam batu, di mana diperlukan hendaklah terdiri daripada sepatu besi tempa dan pencekak keluli sederhana yang dibentuk dalan blok besi tuanagan, yang dikeraskan melalui proses penyejukan segera sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin