Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Saliran Tapakbina.

Kontraktor hendaklah mengadakan saliran yang sepatutnya untuk air permukaan dari tapakbina termasuk air hujan dari kawasan sekeliling yang mengalir ke tapakbina.
Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri , memperuntuk, membentuk, memasang dan menyenggara apa-apa pam, pelongsor, dinding, longkang, batas-batas,perangakap-perangkap Lumpur dan lain-lain kerja sementara yang perlu untuk saliran tapakbina yang sepatutnya supaya tidak berlaku banjir atau lain-lain kerosakan atau gangguan kepada kawasan-kawasan sekeliling kerja atau kepada kerja di sepanjang tempoh kontrak.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin