Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Laluan Dan Jalan Sementara.

Kontraktor hendaklah megadakan dan menyenggara semua jalan masuk sementara ke tapakbina, pembentung, lorong, jambatan sementara dan lain-lain yang diperlu untuk laluan ke kawasan dan di dalam kawasan tapakbina sepanjang mana yang diperlukan mengikut yang diluluskan oleh P.P Lokasi laluan ke tapakbina yang akan dibuat hendaklah seperti yang ditandakan di atas pelan tapak bina atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan Kontraktor hendaklah membuat segala urusan dan mendapatkan semua kelulusandan keizinan yang dikehendaki atas perbelanjaannya sendiri.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin