Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Rekod Urusan.

Kontraktor hendaklah menyimpan rekod butir-butir seperti yang disenaraikan di jadual 1 selepas daripada ini untuk setiap cerucuk yang dipasang dan hendaklah mengemukakan kepada P.P dua salinan rekod butiran dan urusan yang telah ditandatangani tidak lewat dari tegahari hari berikutnya, selepas cerucuk dibenam. Rekod yang ditandatangani hendaklah menjadi sebahagian daripada rekod-rekod kerja.
Sebarang keadaan yang tidak dijangka semasa melantak cerucuk hendaklah dicatatkan kedalam rekod kerja dan disimpan atau difailkan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin