Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Gangguan Dan Kerosakan.

Bunyi Bising Dan Gangguan.

Kotraktor hendaklah mengambil semua langkah-langkah yang perlu dalam menjalankan kerja bagi mengurangkan bunyi bising dan gangguan semasa melantak cerucuk.
Kerosakan kepada struktur-struktur Bersebelahan dan sesalur Kemudahan hendaklah diambilkira dan direkod.

Perhatian kontraktor hendaklah Peka terhadap tanggungjawabnya di bawah fasal ‘Kerosakan Kepada harta Benda’ dalam syarat-syarat kontrak. Kontraktor adalah disifatkan telah mengetahui sendiri risiko-risiko yang akan dialami oleh struktur-struktur yang bersebelahan dan sesalur kemudahan akibat dari cara kerja-kerja cerucuk yang dicadangkan.

Sebelum menjalankan sebarang kerja cerucuk, kontraktor hendaklah membuat pemeriksaan tapak bersama P.P untuk menentukan sebarang keadaan yang boleh menunjukkan terdapatnya sesalur utama dan sesalur bekalan bawah tanah di tapak binaan atau sekelilingnya. Jika semasa menjalankan kerja, kerosakan atau kemungkinan berlaku terhadap sesalur utama, sesalur bekalan atau struktur-struktur bersebelahan, kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P cadangannya untuk membaiki atau menegelakkan kerosakan tersebut.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin