Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Mengalih Kemudahan-Kemudahan Dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Yang Sedia Ada.

Perhatian kontraktor adalah khususnya ditarik kepada tanggung jawabnya di bawah fasal yang bertajuk ‘Kecederaan Kepada Harta Benda’ di dalam syarat-syarat kontrak.
Sebelum sebarang kerja penggalian dimulakan, kontraktor atau wakilnya hendaklah mengadakan pemeriksaan tapakbina bersama-sama dengan P.P untuk menentukan sebarang keadaan yang mungkin menunjukkan adanya kabel-kabel bawah tanah, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan pada tempat atau sekitar kawasan penggalian tersebut. Seterusnya, kontraktor hendaklah menjalankan Kerja Penggalian mengikut cara dan susunan sepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Semasa penggalian, sekiranya pekerja-pekerja kontraktor menjumpai sebarang kabel, paip-paip air atau lain-lain perkhidmatan, kerja hendaklah diberhentikan dengan serta merta dan tidak boleh diteruskan sehingga perkara tersebut telah dilaporkan kepada P.P yang akan memberi notis kepada pihak berkuasa tempatan yang berkenaan dan seterusnya mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan berpatutan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin