Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Langkah-Langkah Keselamatan.

Apabila menyedia, melaksana dan membuka kelengkapan ujian cerucuk, kontraktor hendaklah menjalankan kerja tersebut dengan cara yang selamat dan selanjutnya hendaklah mengadakan lain-lain peruntukan yang perlu bagi mengelakkan daripada sebarang bahaya yang mungkin.

Definisi.

Cerucuk Mampatan.
Cerucuk yang direka bentuk untuk menahan daya paksi yang akan menyebabkan cerucuk tersebut menelusi ke dalam tanah.

Cerucuk Tambatan.
Cerucuk mamapatan yang dibebankan untuk menentukan pertentangan antara beban dengan cirri-ciri pemendapan cerucuk tersebut dan tanah sekelilingnya.

System Tindakbalas.
Cerucuk yang direka bentuk untuk menahan daya paksi yang akan menyebabkan cerucuk tersebut tertarik keluar dari tanah.

Cerucuk Ujian.
System pemberat, cerucuk atau tambatan yang memberi rintangan kepada cerucuk yang diuji.

Pemberat.
Blok konkrit atau keratan cerucuk yang digunakan dalam ujian beban.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin