Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Pengujian Cerucuk.

Kehendak Am.

Jenis PengujianYang Perlu.

Ujian beban tetap hendaklah dijalankan ke atas cerucuk yang hendak diuji. Kontraktor hendaklah , jika dikehendaki oleh P.P melaksanakan ‘Ujian Kadar Ketelusan Tetap’ setelah menyempurnakan ujian beban tetap.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin