Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Kimpalan.

Kimpalan di tapak bina hanya akan dilakukan dengan kelulusan P.P. Pada amnya semua kerja mengimpal hendaklah dijalankan di dalam keadaan yang diluluskan. Kontraktor hendaklah menunjukkan kecekapan pengimpal sebelum dan dari masa ke semasa sepanjang kerja pengimpalan dijalankan.
Kimpalan boleh digunakan untuk:

a) Memasang ttulang pada kedudukannya iaitu, tetulang yang bertindih dan antara bar-bar dan lain-lain keluli.
b) Kimpalan struktur yang melibbatkan pemindahan beban antara tetulang atau antara bar-bar dan lain-lain bahagian keluli.

Kimpalan hendaklah dengan cara kimpal arka logam yang mematuhi Piawaian bristish B.S 1856 untuk keluli sederhana atau B.S 2642 untuk keluli karbon mangan. Sambungan berkimpal tidak boleh diadakan di liku tetulang. Sambungan untuk bar-bar yang selari hendaklah secara selang seli kea rah memanjang. Untuk sambungan yang berselang seli, jarak di antara sambungan hendaklah tidak kurang dari panjang tambatan hujung bar berkenaan. Kontraktor hendaklah membuktikan dengan ujian bahawa kekuatan sambungan berkimpal adalah sama kuatnya seperti bar asalnya sebelum P.P boleh memberikan kelulusan untuk menggunakan cara sambungan tersebut.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin