Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

KERJA SALIRAN KOTORAN.

Kehendak Am.

Kerja di bawah bahagian ini, kecuali jika selainnya ditunjuk atau ditentukan meliputi pembekalan penghantaran, pembinaan dan pengujian kesemua lairan kotoran dan kerja yang berkaitan dengannya, bermula dari penyambungan kepada paip pugak sehingga ke takat akhir pembuangan cecair termasuk pembinaan tangki najis/tangki septic/tangki ‘imhoff’. Jika air buanag disalir ke pembentung awam atau ke loji pembersih kumbahan, kerja tersebut hendaklah berakhirsehingga dan termasuk luring yang terakhir atau perangkap penghalang bagi system tersebut. Kerja ini hendaklah dilaksanakan menurut undang-undang kecil yang berkaitan dan hendaklah mendapat kelulusan P.P

Simen, Pasir, Batu Baur dan Batu Bata.

Simen, pasir dan batu baur hendaklah sepertimana yang telah ditentukan untuk kerja konkrit. Batu bata yang digunakan, kecuali jika selainnya ditunjukkan hendaklah yang diperbuat dari tanah liat sepertimana yang telah ditentukan untuk kerja batu bata.

Susun Atur.

Seluruh kerja saliran kotoran hendaklah dilaksanakan mengikut susun atur sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin