Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Kepingan Gipsum.

Kepingan gipsum yang diguanakan untuk kerja hendaklah dari jenis dan mutu sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya ditentukan, kepingan tersebut hendaklah dikemaskan dengan lapisan kertas jenis berat. Pemasangan kepingan-kepingan hendaklah sepertimana yang telah diperincikan dalam pelan-pelan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin