Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Kemasan Konkrit.

Semua permukaan konkrit hendaklah dibiarkan sepertimana selepas acuan konkrit ditanggalkan. Sebarang kecacatan kepada konkrit hendaklah dibiarkan tanpa gangguan sehingga pemeriksaan dibuat oleh P.P dan kecacatan tersebut hendaklah diperbaiki dengan cara di mana diluluskan oleh P.P

Semua permukaan konkrit muka hendaklah dilindungi dengan sempurna daripada sebarang tanda kecemaran yang mungkin timbul semasa kerja kemasan lantai atau lain-lain kerja dengan cara menutupi dengan lapisan polythene.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin