Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Kekuatan Mampat

Kekautan mampat yang minimum bagi batu bata selepas tempoh 24 hari hendaklah mencapai 6894 KN/m2 atau 16.32metrik tan bagi satu batu bata.selepas 24 hari, samp[el batu bata hendaklah diambil secara rambang daripada stok simpanan Kontraktor untuk diuji oleh P.P. Semua batu bata yang kondem atau rosak hendaklah dikeluarkan dari tapakbina dengan perbelanjaan Kontraktor sendiri. Batu bata tidak boleh direndam tetapi hendaklah dicelup di dalam air sebelum diikat dan semua kerja batu bata yang telah siap hendaklah dilindungi daripada pancaran matahari pada hari ianya diikat dan juga hari berikutnya dan kontraktor hendaklah mengadakan penyediaan secukupnaya untuk memastikan keperluan ini dipatuhi.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin