Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Bahagian Tepi Penggalian.

Kontraktor hendaklah pada setiap masa mempastikan supaya bahagian tepi penggalian sentiasa berada dalam keadaan selamat dan stabil, dan hendaklah bertanggungjawab bagi mengadakan penahan dan penupang yang diperlukan dengan secukupnya, dan hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh P.P berhubung dengan perkara ini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin