Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Adalah dianggap bahawa sub-kontraktor yang dinamakan akan memasukkan di dalam jumlah Harga sub-kontrak, antara lainnya kos-kos berhubung dengan perkar

• Memunggah, membawa masuk, menyimpan serta mengendalikan keseluruhannya dan mengangkat bahan-bahan,loji dan peralatannya ketempat yang dikehendaki,
• Mengadakan, membina, menyelenggara dan kemudiannya membawa keluar semua pejabat sementara,bengkel-bengkel dan tempat penginapan pekerjadi tapakbina termasuk membayar semua cukai taksiran dan lain-lain caj,
• Menyambung kepada bekalan air dan kuasa elektrik sementara yang disediakan oelh kontraktor untuk pelaksanaan kerja, membekal dan memasang paip agihan, hos-hos, kabel, hujung kawat giar elektrik dan sebagainya yang diperlukan tetapi TIDAK TERMASUK pembayaran bagi semua air dan elektrik yang digunakan,
• Mengadakan bahan api, gas, stim, minyak, minyak pelincir, bahan kimia dan perjalanan pemasangan dan pelancaran kerja bgi sub-kotrak,
• Sebarang peranca, aram-aram dan sebagainya yang dikehendaki untuk kerja sub-kontrak yang tidak diliputi seperti yang diterangkan sebelum ini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin