Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Sub-Kontraktor Sub-Kontraktor Yang Dinamakan.

Kontraktor hendaklah mengambilkira dalam harga tender akan layanan dan kemudahan-kemudahan ke atas Sub-Kontraktor yangf dinamakan. Layanan dan kemudahan tersebut hendaklah meliputi:

• Menentukan dari sub-kontraktor semua butir-butir kerja mereka berhubung dengan saiz dan kedudukan lundar-lundar, lubang-lubang, lubang putting dan perkara-perkara yang serupa yang hendak dibentuk atau ditinggalkan,
• Memperbaiki dinding, siling, lantai, bumbung dan sebagainya serta kemasan-kemasan di situ termasuk memperbaiki semula semua kerja mengecat, yang diperlukan, rosak atau terganggu akibat dari kerja sub-kontraktor yang dinamakan,
• Membekalkan semua pemancangan tanda,
• Memberi semua ukuran yang perlu dan bertanggungjawab atas kejituannya,
• Membenarkan penggunaan sepenuhnya dengan percuma peranca yang masih terdiri di tapakbina,
• Membenarkan penggunaan sepenuhnyadengan percuma tempat simpanan bahan-bahan, peralatan dan loji yang akan dijadikan sebahagian daripada kerja dan yang memerlukan perlindungan daripada cuaca dan kemerosotan mutu, bilik-bilik rehat, kemudahan kebersihan dan kemudahan-kemudahan kebajikan,
• Mengadakan ruang sahaja di tapak bina untuk pejabat sementara, bengkel-bengkel, tempat penginapan dan penyimpanan bahan-bahan, alat-alat, loji dan peralatansub-kontraktor yang dinamakan yang tidak akan dijadikan sebahagian daripada kerja dan tidak memerlukan daripada cuaca atau kemerosotan mutu,
• Mengadakan bekalan air, kuasa elektrik sementara, lampu-lampu dan membayar semua sewaan dan caj-caj termasuk deposit yang dikenakan untuk pemasangan-pemasangan tersebut dan untuk air dan kuasa elektrik yang digunakan oleh sub-kontraktor yang dinamakan bagi ujian perjalanan dan pelancaran kerja-kerja sub-kontrak.
• Mengadakan kakitangan yang cekap sebagai mematuhi Peraturan Jemaah Pemeriksa Elektrik 1984 untuk dipertanggungjawabkan bagi penggunaan pemasanggan kuasa elektrik dari masa bekalan kuasa elektrik kekal diadakan sehingga pengujian, pelancaran dan penyerahan kerja dibuat,
• Melindungi, menutup, mengawasi serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kerja sub-kontraktor yang dinamakan dan bahan-bahan serta barangan pasang siap yang dicadangkan untuk kegunaan kerjanya,
• Mengeluarkan sampah sarap dan puing daripada tapak bina dan membersihkan bahagian dalam dan luar kerja.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin