Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Ukuran Set Terakhir.

Ukuran set terakhir bagi setiap cerucuk selain dari cerucuk tanggung geseran, hendaklah direkod samada pada kadar ketelusan dalam unit milimiter bagi setiap 10 hentakan atau bilangan hentakan yang diperlukan untuk menghasilkan ketelusan setakat 25mm.

Apabila ukuran set terakhir dijalankan, semua peraturan berikut hendaklah dipatuhi:
o Bahagian cerucuk yang terdedah hendaklah di dalam keadaan baik, tanpa cacat atau berubah rupa bentuknya.
o Pelapik kepala cerucuk hendaklah di dalam keadaan baik.
o Hentakan penukul hendaklah sejajar dengan paksi cerucuk dan permukaan yang dihentak hendaklah mendatar dan bersudut tepat dengan ceucuk-cerucuk dan paksi pemukul atau palantak.
o Pelantak hendaklah di dalam keadaan baik dan dikendalikan dengan betul.
o Mampatan sementara ke atas cerucuk hendaklah direkodkan jika perlu.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin