Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Saliran, Saluran Dan Batas-Batas Sementara.

Semasa kerja tanah sedang dijalankan, saluran-saluran sementara yang diluluskan hendaklah diadakan dan diselenggara untuk saliran tapak bina yang memuaskan sehingga kerja saliran air permukaan yang kekal dibina. Saluran-saluran sementara ini hendaklah disalurkan ke dalam alur yang sedia ada atau system saluran utama.

Pembersihan Parit, Longkang, Sungai Dan Sebagainya Yang Sedia Ada.

Semua kerja tanah dijalankan, kontraktor hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk mengelakkan sebarang sekatan dan halangan untuk mempastikan pengaliran yang bebas kepada longkang-longkang, parit-parit, sungai dan sebagainya yang sedia ada.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin