Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Penggalian Batu.

Penggalian batu seperti yang ditakrifkan di bawah ini hendaklah diukur dan dibayar sebagai tamabahan kepada harga kontrak mengikut Jadual Kadar Harga Dalam Kontrak.
Batu hendaklah dimaksudkan sebagai lapisan bumi yang terdiri daripada bahan-bahan keras yang memerlukan letupan atau peralatan pneumatik yang diluluskan untuk memecahkannya. Di dalam kerja penggalian am, batu-batu tongkol hendaklah disifatkan sebagai batu sekiranya di dapati di dalam peparit dan lubang asas tiang, ianya hendaklah berukuran melebihi 0.08 meter padu.

Meskipun demikian batu hendaklah diertikan sebagai bahan yang mengikut pertimbangan P.P tidak boleh dipecahkan oleh jentolak yang dilengkapkan dangan Riper dari jenis yang ditentukan di bawah ini:

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin