Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Pengawasan.

Semua ujian hendaklah dijalankan hanya di bawah arahan seorang penyelia yang berpengalaman dan cekap dari pihak kontraktor dengan menggunakan alat ujian yang diluluskan dan peraturan-peraturan ujian yang ditentukan selepas daripada itu.
Semua kakitangan kontraktor yang mengendalikan alat-alat ujian hendaklah terlatih dalam penggunaanya. Ujian hanya boleh dijalankan semasa kehadiran P.P.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin