Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Papan Tanda.

Kontraktor hendaklah mengadakan, mendirikan,mengecat dan menyenggara satu papan tanda did lam Bahasa Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan atau seperti yang diarahkan oleh P.P papan tanda hendaklah didirikan di tempat yang nyata jelas di tapak bina seperti yang diluluskan oleh P.P

Mengemas, Membersih, Menyelenggara dan Memperbaiki Apabila Siap.

Kontraktor hendaklah menentukan bahawa longkang-longkang tepi jalan yang sedia ada bersempadankan tapakbina dibersihkan dari sampah sarap bangunan, tanah dan sebagianya pada setiap masa.

Kontraktor hendaklah membawa keluar dan mengemaskan tapakbina dari semua bangunan-bangunan sementara, kerja sementara dan pemasangan sementara sebelum penyerahan kerja-kerja kepada P.P setelah siap.

Kontraktor hendaklah mengumpul dan membuang semua sampah sarap yang terkumpul dan meninggalkan tapakbina dalam keadaan bersih dan kemas apabila kerja siap.
Sebelum penyerahan kerja-kerja kepada P.P kontraktor hendaklah mencuci semua lantai, talang, gegeluk, luring, takungan dan longkang. Kontraktor hendaklah membersihkan semua kepingan kaca dan menentukan bahawa setiap bahagian kerja yang telah siap berada di dalam keadaan bersih, baik dan kemas mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin