Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

PANDUAN PENTING YANG PERLU DIKETAHUI OLEH KONTRAKTOR BINAAN

BAHAGIAN A

PENGENALAN DAN SYARAT-SYARAT AM

Skop Kerja

Setiap kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh Kontraktor dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan peranca, alat-alat,loji-loji, buruh, pengangkutan, air, elektrik dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan setelah siapnya sesuatu projek itu.

(BERIKAN BUTIR-BUTIR YANG LEBIH TEPERINCI)

Kesemuanya mengikut kelulusan sepenuhnya oleh PEGAWAI PENGUASA yang kemudian ini disebut sebagai P.P.

Apabila anda ingin mengisi borang Tender syarat-syarat kontrak untuk kerja ini yang terkandung dalam borang kontrak (Borang PWD 203) hendaklah dibaca bersama dengan spesifikasi ini.Satu salinan borang Kontrak ada disediakan untuk pemeriksaan di Meja Tender pada bila-bila masa kerja sehingga pada masa yang ditentukan untuk menerima tender. Jika Sesiapa yang ingin memasuki tender menganggap bahawa mana-mana fasal Kontrak ini melibatkan perbelanjaan, dia hendaklah membenarkan nilai wang terhadap fasal-fasal itu di dalam tendernya.

Alamat Dan Tempat Letak Tapak Bina.

Tapak bina ini terletak:
(TERANGKAN BUTIR-BUTIR TERTENTU SEPERTI ALAMAT DAN SEBAGAINYA)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin