Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Mutu.

Sebelum sebarang keluli tetulang dibawa ke tapak bina, kontraktor hendaklah apabial dikehendaki, mengemukakan Sijil Ujian dari pembuat dan sijil tersebut hendaklah diserahkan kepada P.P untuk kelulusan. Selain dari itu kontraktor hendaklah apabila diminta, mengemukakan kepada P.P surat ujian daripada makmal yang diluluskan bagi sebarang kelompok bar, yang memberi keputusan di atas ujian-ujian kejenteraan yang dikehendaki di bawah Piawaian British atau Piawaian Malaysia. Sepanjang masa kerja dilaksanakan, sebarang tetulang yang didapati tidak diluluskan oleh P.P, meskipun kelulusan sebelumnya telah diberi berdasarkan sijil-sijil ujian tersebut dan P.P boleh meminta ujian-ujian tambahan dibuat atas perbelanjaan kontraktor sendiri terhadap contoh-contoh yang diambil dari kelompok bar di mana terdapatnya tetulang yang cacat. Jika contoh-contoh bar tidak menepati Piawaian British atau Piawaian Malaysia, P.P boleh menolak seluruh kelompok bar dan mengarah kelompok tersebut dikeluarkan dari tapak bina.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin