Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Mortar.

Mortar hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 6 bahagian pasir, dan dicampur dengan pemudah adun yang diluluskan. Pemudah adun hendaklah digunakan mengikut arahan pembuat sepenuhnya. Bahan-bahan untuk mortar hendaklah disukat dengan menggunakan kotak sukatan yang sesuai dan hendaklah dibancuh di atas pelantar papan yang bersih atau menggunakan alat pembancuh berjentera yang diluluskan.

Semua mortar hendaklah digunakan dalam lingkungan mas 45 minit setelah dibancuh dan pembancuhan semula mortar tersebut tidak dibenarkan selepas daripada itu.

Mortar untuk kerja bata-bata dibahagian bawah lapisan kalis lembab atau di bawah aras lantai tingkat bawah hendaklah mengandungi 1 bahagian simen dan 3 bahagian pasir.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin