Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Melantak Cerucuk.

Setiap cerucuk hendaklah dilantak terus menerus sehingga mencapai set dan paras dalam yang telah ditentukan. Walau bagaimanapun, P.P boleh menangguhkan kerja-kerja melantak sekiranya dia telah berpuas hati bahawa kadar ketelusan yang dicapai sebelum pemberhentian kerja-kerja melantak cerucuk akan diperolehi semula apabila kerja melantak disambung semula atau sekiranya dia berpuas hati bahawa penangguhan kerja-kerja melantak adalah bukan di bawah kawalan kontraktor.

Cerucuk pengikut tidak boleh digunakan untuk melantak cerucuk tanggung hujung. Ia boleh digunakan untuk melantak cerucuk tanggung geseran dengan mendapat kelulusan P.P terlebih dahulu.

Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dengan segera jika terdapat sebarang perubahan cirri-ciri melantak yang tidak dijangka.
Ukuran set hendaklah diambil pada jarak yang diluluskan semasa melantak untuk menentukan geraklaku cerucuk. Ukuran set hendaklah diambil semasa kehadiran P.P kecuali selainnya diluluskan. Kontraktor hendaklah mengadakan semua kemudahan untuk membolehkan P.P memeriksa rintangan melantak.

Jika perlu, kerja melantak semula untuk tujuan pemeriksaan hendaklah dijalankan mengikut peraturan yang diluluskan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin