Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Kepingan Woodwool.

Kepingan woodwool hendaklah mematuhi kehendak B.S 1105 dan hendaklah dari jenis dan mutu sepertimana yang diluluskan oleh P.P kecuali jika selainnya diperincikan dalam pelan-pelan, kepingan woodwool hendaklah dipasang supaya ukuran panjangnya bersudut tepat kepada tetupang dan mengikut peraturan pembuat

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin