Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Jadual Kadar Harga.

Petender adalah dikhendaki menyemak kesemua kadar harga yang diberikan di dalam jadual Kadar harga Piawaian. Dia boleh meminda mana-mana kadar harga di dalam Jadual itu dan cadangan kadar/kadar-kadar harganya hendaklah dipersetujui oleh P.P atas munasabahnyaa dan tertakluk kepada persetujuan tersebut, hendaklah digunakan sebagai asas untuk pengiraan kos sebarang perubahan yang mungkin diperintahkan megikut syarat-syarat Kontrak.

Harga-harga di dalam Jadual Kadar Harga boleh juga dipinda dengan peratus tambahan atau pengurangan mengikut ketukangan atau bahagian kerja seertimana yang disenaraikan di dalamnya.Peratusan ini juga tertakluk kepada Persetujuan P.P peratusan tambahan atanu pengurangan tidak akan dikenakan ke atas kadar-kadar harga yang telah dipinda.

Sebarang pindaan yang dicadangkan terhadap Jadual Kadar Harga piawaian hendaklah disertakan bersama sebagai sebahagian dari dokumen tender semasa mengemukakan tender.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin