Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Jadual Data-Data Yang Direkod.

Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat tentang cerucuk yang diuji mengikut jadual yang berikut di mana yang bersesuaian:

a) Perkara Am.
i. Lokasi tapakbina.
ii. Rujukan pengenalan kontrak.
iii. Struktur yang dicadangkan.
iv. Kontraktor induk.
v. Sub-kontraktor cerucuk (jika ada)
vi. Pejabat tapak bina.
vii. Nama pemilik.
viii. Ujian Beban Tetap atau Ujian Kadar ketelusan Tetap (KKT).
ix. Tarikh ujian dijalankan.

b) Prosedur Ujian.
i. Berat pemberat.
ii. Keteganagn cerucuk, butiran kelompok tambatan.
iii. Pelan susunan ujian yang menunjukkan kedudukan dan jarak tetupang, pemberat, cerucuk teganagn dan rangka penunjuk kepada cerucuk ujian.
iv. Keupayaan jek.
v. Cara pengukuran beban.
vi. Cara-cara pengukuran ketelusan.
vii. Tarikh dan masa yang berkenaan.

c) Keputusan Ujian.
i. Dalam bentuk jadual.
ii. Dalam bentuk graf. Diplotkan beban bertentang dengan mendapan dengan masa.
iii. Lonjakan tanah (jika ada).
iv. Kesan kepada struktur yang berhampiran (jika ada).

d) Kajian Tapak Bina.
i. Nombor pelan kajian tapak bina.
ii. Lubang korek yang terdekat dengan cerucuk ujian.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin