Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Faktor Keselamatan.

Kecuali jika selainnya ditentukan, factor keselamatan hendaklah tidak kurang dari 2.0 bagi cerucuk di dalam keadaan mampatan dan tidak kurang dari 3.0 bagi cerucuk di dalam keadaan mampatan dan tidak kurang dari 3.0 bagi cerucuk di dalam keadaan tegangan.

Beban Kerja.

Beban kerja adalah bebanuntuk rekabentuk yang telah diubahsuai untuk mengambil kira kesan kumpulan, jarak cerucuk atau lain-lain factor yang mengubah kecekatan keseluruhan asas berbanding dengan kecekatan sebatang cerucuk yang berasingan dan adalah sekurang-kurangnya sama dengan beban mati campur beban hidup beserta dengan beban turun atau naik yang mana berkenaan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin