Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Dokumen-dokumen ini hendaklah dianggap sebagai menerangkan satu sama lain dan jika terdapat sebarang percanggahan atau perbezaaan peraturan-peraturan

 Syarat-syarat kontrak (Borang PWD 203) hendaklah diutamakan daripada dokumen-dokumen lain.
 Peruntukan khas kepada syarat – syarat kontrak hendaklah diutamakan daripada syarat-syarat kontrak
 Di dalam pelan-pelan, butiran, berskil besar hendaklah di utamakan daripada butiran berskil kecil
 Spesifikasi tambahan hendaklah di utamakan daripada spesifikasi asas dan pelan-pelan
 Sebarang percanggahan hendaklah di rujukan dengan seberapa segera yang boleh kepada P.P yang akan memutuskan yang mana hendak diikuti.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin