Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Butir-Butir Pekerja.

Kontraktor hendaklah memberi kepada P.P menyenggara dan mengemaskini satu senarai mengandungi semua pekerja-pekerjanya termasuk kesemua pekerja yang diambil bekerja oleh sub-kontraktor atau kontraktor yang dinamakan yang bekerja di tapakbina dengan memberikan kesemua butiran di dalam borang yang dinyatakan di dalam lampiran yang berkenaan pada spesifikasi ini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin