Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Barang-Barang, Bahan-Bahan Dan Ketukangan

Bagi keseluruhan kerja-kerja ianya hendaklah perlu mengikut sepertimana yang dilulus oleh P.P .
 Dimana barang-barang,bahan-bahan dan ketukangan dirujuk dengan singkatan-singkatan B.S , C.P, MS, Rujukan adalah di buta kepada “ British Standards” “Codes Of Practice” dan “Malaysian Standards” yang mana barang-barang dan ketukangan itu hendaklah menepati rujukan ini kecualai selainnya dinyatakan.Dalam setiap kes edisi semasa pada tarikh tender ditutup adalah dimaksudkan.
 Dimana barang-barang atau bahan-bahan jenama ditentukan dalam spesifikasi ini, barang-barang atau bahan-bahan alternatif boleh dipertimbangkan untuk diterima dengan syarat ianya menyamai sepenuhnya dari segi rupa dan mutu dan diluluskan oleh P.P.
Walaubagaimanapun , jika kontraktor telah menunjukkan hingga tidak ada was-was yang munasabah, bahawa barang-barang atau bahan-bahan yang ditentukan tidak boleh diperolehi dan P.P berpuashati dengan ketiadaan barang-barang atau bahan-bahan itu dan juga masa adalah suntuk, maka faedah penjimatan kos, jika ada , akibat dari cadangan atau penggantian barang-barang atau bahan-bahan oleh kontraktor yang diluluskan oleh P.P hendaklah dipotong dari harga Kontrak.

Bahan-bahan yang berasal dari Malaysia yang disenaraikan di dalam Lampiran berkenaan kepada spesifikasi jika bersesuaian dan dengan syarat ianya menepati kehendak-kehendak yang ditentukan, hendaklah digunakan oleh Kontraktor dengan mengenepikan bahan-bahan yang diimpot, dan dia hendaklah mengambil kira kehendak-kehendak khas ini di dalam tendernya. Di dalam apa keadaan sekalipun Kontraktor tidak dibenar menggunakan bahan-bahan yang diimport kecuali dia menunjukkan hingga tiada was-was yang munasabah bahawa mana-mana bahan yang disenaraikan di dalam lampiran berkenaan kepada spesifikasi tidak boleh diperolehi, atau jika boleh diperolehi adalah tidak mengikut piawaian yang boleh diterima.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin