Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Bahagian Bawah Penggalian.

Kecuali jika selainnya ditentukan, kerja penggalian, samada untuk penggalian terbuka atau peparit, hendaklah dijalankan mengikut peringkat-peringkat tertentu pada setiap suatu masa sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan pada peringkat permulaannya tidak boleh digali terus ke paras yang lebih dekat dari 150 mm di atas paras penggalian yang dikehendaki, penggalian untuk 150 mm yang akhir hendaklah dijalankan tanpa mengguna mesin sebaik sahaja sebelum konkrit dituang.
Sebarang tanah lembut atau ketulan batu yang terdapat di bahagian bawah lubang-lubang tiang dan peparit hendaklah dibuang dan rongga-rongga yang terdapat dan sebarang rekahan besar hendaklah dipadatkan dengan konkrit (1:3:6) lapis kedap. Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu sepertimana dan apabila diperlukan untuk mengelak kerosakan kepada bahagian bawah yang disebabkan oleh cuaca. Setelah konkrit (1:3:6) lapis kedap dituang, sebarang perapian kepada permukaan tepi penggalian tidak boleh dijalankan dalam tempoh 24 jam berikutnya.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin