Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Konkrit Siap Bancuh (Ready Mix).

Konkrit siap bancuh tidak boleh digunakan di mana-mana bahagian kerja tanpa kelulusan bertulis dari P.P yang boleh menarik balik kelulusan itu pada bila-bila masa. Kontraktor hendaklah membuktikan kepada P.P bahawa bahan-bahan yang digunakan di dalam konkrit sipa bancuh itu mematuhi spesifikasi dalam segala aspek dan menentukan pembekal ada segala kelengkapan untuk membuat dan menghantar dengan secukupnya, bagi memastikan kelicinan dan penyiapan mengikut masa bagi setiap operasi kerja konkrit.

Kehendak-kehendak yang telah ditentukan untuk pencontohan, bancuhan awal dan bancuhan percubaan, pengujian dan mutu konkrit untuk berbagai jenis campuran hendaklah turut dipatuhi bagi konkrit siap bancuh yang mana hendaklah juga dibancuh dan dihantar mengikut kehendak-kehendak Piawaian British B.S 1926. gred konkrit yang digunakan hendaklah sepertimana yang dinyatakan pada jadual sebelum ini.

Kontraktor hendaklah menyediakan atas perbelanjaannya sendiri semua kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan pengelompokan, bancuhan dan pengangkutan ke tapak bina konkrit siap bancuh.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin