Civil Word Here -->>

Thursday, January 1, 2009

Penanggalan Acuan Konkrit.

Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dan mendapatkan kelulusannya trlebih dahulu sebelum menanggalkan sebarang acuan konkrit, tetapi sebarang kelulusan yang diberi tidak akan melepaskan Kontraktor dari tanggungjawabnya.

Acuan konkrit hendaklah ditanggalkan tanpa sebarang kejutan ataugegaran yang boleh merosakkan konkrit. Satu jangka masa hendaklah dibenarkan berlalu di antara penuanagn konkrit dan penanggalan acuan konkrit untuk berbagai bahagian struktur.

Jadual berikut hendaklah digunakan sebagai panduan kepada tempoh minimum untuk menanggalkan acuan konkrit bagi konkrit yang menggunakan Simen Portland Biasa dan Simen Keras Cepat. Walau bagaimanapun P.P boleh dengan budi bicaranya menambah masa tersebut jika difikirkan perlu.

Simen Portland Bias Simen Portland Keras Cepat
Hari Hari
Sisi rasuk, tembok dan taing (tanpa bebanan) 3 2

Papak (penyangga tidak ditanggalkan)
4 3
Penanggalan penyangga kepada papak 10 5

Bahagian bawah rasuk (penyangga tidak ditanggalkan) 8 5

Penanggalan penyangga kepada rasuk 21 8

1 comment:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin